H-AURORA 2013 Kft.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A

AURORA HOTEL****

MISKOLCTAPOCA

3519 Miskolctapolca,  Fagyöngy u. 2-4.

igénybevételére.

Érvényes: 2013. november 15-től

 

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya a Hotel Aurora**** által nyújtott szolgáltatásokra terjed ki.

1) A Szolgáltató adatai

Cégnév: H-AURORA 2013 Kft.

Székhely: 3519 Miskolctapolca, Fagyöngy u. 2-4.

Levelezési cím: 3519 Miskolctapolca, Fagyöngy u. 2-4.

Cégjegyzékszám: 05-09-022302

Adószám: 23446001-2-05

 

A szolgáltatás helyszíne: Hotel Aurora****

3519 Miskolctapolca, Fagyöngy u. 2-4.

Telefon: 06-46/501-055

E-mail: hotel@hotelaurora.hu

Weboldal: http://www.hotelaurora.hu

 

2) A Szerződő felek

a) A Szolgáltató által nyújtott szálláshely szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

b) Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég/Szerződő fél a továbbiakban együttesen Felek.

c) Amennyiben a szálláshely szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég, nem közvetlenül, hanem egy harmadik személy megbízásával adja le a Szolgáltatónak, úgy a Közvetítő a Szerződő fél és az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza.

Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy (Közvetítő) jogszerűen képviseli-e a Vendéget.

d) A Szerződő fél (megrendelő, költségviselő) szükséges adati cég, vagy más szervezet esetén:

- Cégnév / név: ………………………..

- Cégjegyzékszám: ………………………..

- Adószám: ………………………..

- Bankszámlaszám (IBAN,SWIFT): ………

- Székhely: ………………………..

- Levelezési cím: ………………………..

- Számlázási cím: ………………………..

- Törvényes képviselő neve:……………….

- Elérhetőségek: tel.:………………, fax:…………………., e-mail:………………………

e) A Vendég (megrendelő, költségviselő) szükséges adatai természetes személy esetén:

- Név: ………………………..

- Lakcím: ………………………..

- Számlázási cím: ………………………..

- Szül.hely, idő: ………………………..

- Sz.ig vagy útlevél száma:…………………

- Elérhetőségek: tel:……………………, fax:……………………, e-mail:……………………..

 

3) A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei, általános szabályok

a) Szolgáltatás megrendelése:

A megrendelést minden esetben írásban (telefax, e-mail, stb.) kell megküldeni a fenti elérhetőségek bármelyikére. Kizárólag élőszóban elhangzott ajánlatot, megrendelést a Szolgáltató nem tekinti ajánlatnak, megrendelésnek.

A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 10-50%, (időszaktól függően) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki. Ezzel válik a foglalás garantálttá.

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Vendég nevét, címét, az érkezés és távozás pontos időpontját, a szobatípust, valamint a szolgáltatások (étkezés, program) pontos megnevezését. Mivel a szállodában különböző típusú szobák találhatók, a megrendeléskor félreérthetetlen módon közölni kell a szállodával, hogy a Vendég megrendelése a szálloda milyen kategóriájú és típusú szobájára vonatkozik.

b) A szolgáltatás lemondása:

A Vendég kötelezettséget vállal arra, hogy az általa megrendelt szolgáltatások esetleges

lemondásáról, módosításáról vagy bármilyen egyéb változásról a szolgáltatás kezdetét megelőzően, írásban tájékoztatja az érintett szállodát. Egyéni megrendelések esetén kötbérmentes lemondásra – amennyiben a Vendéggel megkötött egyedi megállapodás másként nem rendelkezik – az érkezést megelőzően három nappal van lehetőség.  Amennyiben a Vendég nem érkezik meg, illetve rendelését nem mondja le a megfelelő határidőig, a kötbér mértéke a napi szobaárral azonos.

Csoportos megrendelés esetén egyedi üzletkötéskor kerül sor a lemondási feltételek rögzítésére.

c) A szállodai szobák és lakosztályok a Szolgáltató honlapján közzétett ajánlat szerinti ellátással – félpanziós (reggeli és vacsora) és teljes ellátással (reggeli, ebéd, vacsora)- együtt rendelhetők meg.

- A „félpanzióval” ellátás választása esetén naponta személyenként egy alkalommal vehető

igénybe reggeli és vacsora.

- A „teljes ellátással” választása esetén naponta személyenként egy alkalommal vehető igénybe

reggeli, ebéd és vacsora.

d) Szolgáltató a főétkezéseket Vendéglétszámtól függően menükártyás vagy svédasztalos rendszerben szolgálja fel. Amennyiben a főétkezést igénybe vevők létszáma eléri a tizenöt főt, a Szolgáltató általában svédasztalos étkeztetést alkalmazza.

e) A szállodába történő érkezés-távozás:

A szállodai szobát az érkezés napján 14:00 órától lehet elfoglalni, és a hazautazás napján 10:00 óráig kell elhagyni.

f) A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt

felügyelete mellett veheti igénybe a szálloda szolgáltatásait.

g) Tájékoztatjuk vendégeinket arról, hogy a szállodánkba érkezéskor a személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány feltüntetése minden esetben szükséges!

Azon vendégeink, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, kizárólag szülői felügyelettel foglalhatják el szállásukat.

Amennyiben az ilyen korú vendégeink szülői felügyelet nélkül kívánják igénybevenni a szolgáltatásainkat, úgy a szobákat nem áll módunkban biztosítani számukra.

 

4) A szolgáltatások árai

A Hotel Aurora**** által kiadott árak minden esetben tartalmazzák a nyomtatás időpontjában érvényes, törvényben meghatározott ÁFA-t, nem tartalmazzák azonban az idegenforgalmi adót, amelyet a szolgáltatás helyszínén kell megfizetni.

Az árak nem tartalmazzák továbbá az oda- és visszautazás, valamint az idegenvezetés díját sem. Az árak – a 4/2009 (I.30) NFGM-‐SZMM együttes rendelet 6. §-a alapján – a szolgáltatás nyújtásának helyén, jogszabálynak megfelelő módon kerülnek feltüntetésre. A Vendég a szolgáltatás díjáról a szálloda recepcióján is megfelelő tájékoztatást kaphat a szolgáltatásnyújtás megkezdése előtt.

A Hotel Aurora**** az árváltozás jogát fenntartja. Az aktuálisan érvényesítésre kerülő árakat a szálloda a megrendelés visszaigazolásában közli. A szálloda árainak aktuális alakulásáról tájékoztató a Hotel Aurora**** honlapján (www.hotelaurora.hu) található.

Szolgáltató és a Vendég megállapodnak, hogy a nyújtott szolgáltatás teljesítési időpontjának (Áfa tv. 55. § (1) bekezdés) a Vendég által utolsóként, tényállásszerűen igénybe vett szolgáltatás napját tekintik.

 

5) Fizetési feltételek

A megrendelt szolgáltatások ellenértéke fizethető átutalással, illetve a helyszínen készpénzzel, bankkártyával, valamint Széchenyi Pihenőkártyával (SZÉP kártya).

SZÉP kártyával történő fizetés esetén a jogos kártyahasználat érdekében a szálloda kérheti a megrendelt szolgáltatások előre történő fizetését, és a Vendég személyazonosításra alkalmas közokiratát (személyi igazolvány, vezetői engedély vagy útlevél bemutatása). A Vendég köteles az azonosítási felkérésnek eleget tenni. Ha az azonosítás bármely, a szállodán kívülálló okból

nem valósul meg, a szálloda megtagadhatja a SZÉP kártyával történő fizetés elfogadását.

Átutalás esetén – amennyiben a szállodával, illetve a helyfoglalási irodával kötött szerződés másként nem rendelkezik – a megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Vendég köteles az érkezés előtt az illetékes szálloda bankszámláján jóváírni.

BARION online fizetési mód: Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A Szolgáltatónak jogában áll kiemelt időszakokra előleget kérni a Vendégtől, melynek mértéke 10-50%, (időszaktól függő) melyről a Vendég részére az előleg megérkezésének napjával előleg számlát bocsát ki.

 

6) Egyedi szolgáltatások

a) Gyermekkedvezmények:

- A kedvezmények kizárólag a szülőkkel együtt utazó gyermekekre érvényesek, diákcsoportokra nem vonatkoznak.

- Szüleivel egy szobában lakó gyermekeknek 3,99 éves korig a szállás és az étkezés ingyenes.

- Szüleivel egy szobában lakó gyermekeknek 4-12 éves kor között a szállás és az étkezések árából 50% engedményt biztosítunk.

b) Programok:

- A programajánlatokról, azok aktuális árairól a szálloda a szállás lefoglalásakor, illetve a Vendég ott tartózkodása alatt ad felvilágosítást.

c) Kiskorú gyermekek elszállásolása:

- Azon vendégeink, akik még nem töltötték be a 18. életévüket, kizárólag szülői felügyelettel foglalhatják el szállásukat. Amennyiben az ilyen korú vendégeink szülői felügyelet nélkül kívánják igénybevenni a szolgáltatásainkat, úgy a szobákat nem áll módunkban biztosítani számukra. 

 

7) Reklamáció

a) A szállodai szolgáltatás ideje alatt felmerülő esetleges panaszok esetén a Vendég az elutazás

időpontjáig a szálloda recepcióján, írásban élhet kifogással. A szálloda a panaszokat három napon belül köteles kivizsgálni, illetve azokra érdemben reagálni.

b) A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt eltávozását követően megszűnik.

 

8) A Szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatására szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a létesítményt, illetve a rendelkezésre bocsátott szobát,

b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok jelentős mértékű befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít.

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott foglaló, illetve előleg-fizetési kötelezettségét a megállapodás szerint meghatározott időpontig.

e) Amennyiben a felek közötti szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

 

9) Háziállatok bevitele a Szállodába

a) A Hotel Aurora**** területére háziállatok nem hozhatók be.

Kivéve előzetes egyeztetést követően – pl. a háziállat higiénikus tartására szolgáló eszközök előzetes bemutatása esetén – amennyiben a Szolgáltató ahhoz előzetesen írásban kifejezetten hozzájárul. Ez esetben a meghirdetett szolgáltatási díj és 10.000,- Ft (40 EURO) letét megfizetése esetén háziállat is bevihető.

A háziállat kizárólag a szobában a Vendég felügyeletével tartható, a közös helyiségeket kizárólag a szoba megközelítésére használhatják, egyéb helységeket (étterem, uszoda stb.) azonban nem látogathatják.

b) A bevitt háziállat más Vendégek – különösen gyermekek – nyugalmát, különösen biztonságát nem zavarhatják. A Vendég teljes körűen felelős az általa behozott háziállat által a Szolgáltató és más Vendégek tárgyaiban okozott károkért, különösen a háziállat ürülékének haladéktalan eltávolításáért.

A háziállatot behozni szándékozó Vendég által az érkezéskor aláírt, a háziállat behozására is kitérő Bejelentőlap egyben a fenti fokozott kárveszély keretében okozott kár megtérítésére vonatkozó külön írásbeli nyilatkozat aláírásának minősül. Amennyiben a Vendég a fenti szerződéses feltételeket megsérti, Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal megtiltani a háziállat további jelenlétét a szálloda területén. Amennyiben Vendég a háziállatra vonatkozó felszólításnak nem tesz eleget, Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 

10) Kártérítési felelőssége

a) Vendég a Szolgáltató által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett.

b) A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek, tárgyak, háziállatok, stb. hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának  megtérítését közvetlenül a Szállodától igényelni.

c) Szolgáltató a Vendég által elszenvedett kár megtérítésére a Ptk. vonatkozó rendelkezései szerint kötelezett.

d) A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

e) Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős – és pedig a felelősség mértékének korlátozása nélkül – ha a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette (átvételi elismervénnyel) és a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

f) A Vendégnek az esetleg őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

g) A Vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a Szolgáltató a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének következménye a Vendégre hárul.

A Szolgáltató és a Szerződő fél egybehangzóan kinyilatkozzák, hogy jelen Általános Szerződési Feltételek és az esetleges közvetlenül vállalt kiegészítő rendelkezéseket magukra nézve kötelezőnek ismerik el és azok teljesítését szabad akaratukból, Önként vállalják.

A Jelen Általános Szerződési Feltételek egyaránt vonatkoznak az egyéni Vendégekkel, illetve – eltérő közös megállapodás hiányában – a csoportos Vendégekkel, illetve a természetes személyekkel, cégekkel és más szervezetekkel kötött eseti szerződésekre.

A Vendég kijelenti, hogy az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megismerte, azokat tudomásul vette.

Miskolctapolca, 2013. november 15.